» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 listopada 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 173/698/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powierzchniowej eksploatacji w rejonie złoża kruszywa naturalnego OSTRA GÓRA w Miasteczku Śląskim.

Symbol: 173/698/2016

Załączniki:
1) 173/698/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/697/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok.

Symbol: 173/697/2016

Załączniki:
1) 173/697/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/696/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok.

Symbol: 173/696/2016

Załączniki:
1) 173/696/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/695/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na 2017 rok.

Symbol: 173/695/2016

Załączniki:
1) 173/695/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/694/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie: udzielenia p.o. Kierownika Biura Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli.

Symbol: 173/694/2016

Załączniki:
1) 173/694/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/693/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXVI sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 173/693/2016

Załączniki:
1) 173/693/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/692/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 173/692/2016

Załączniki:
1) 173/692/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-18

WIĘCEJ »