» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 161/653/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 161/653/2016

Załączniki:
1) 161/653/2016

Data wprowadzenia: 2016-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 161/652/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 161/652/2016

Załączniki:
1) 151/652/2016

Data wprowadzenia: 2016-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 161/651/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie powiatu tarnogórskiego w 2015 roku

Symbol: 161/651/2016

Załączniki:
1) 161/651/2016

Data wprowadzenia: 2016-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 161/650/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Symbol: 161/650/2016

Załączniki:
1) 161/650/2016

Data wprowadzenia: 2016-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 161/649/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów

Symbol: 161/649/2016

Załączniki:
1) 161/649/2016

Data wprowadzenia: 2016-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 161/648/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Paduch p.o. dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli

Symbol: 161/648/2016

Załączniki:
1) 161/648/2016

Data wprowadzenia: 2016-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 161/647/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wojtal - Dyrektorowi Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli

Symbol: 161/647/2016

Załączniki:
1) 161/647/2016

Data wprowadzenia: 2016-09-14

WIĘCEJ »