» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 156/630/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: 156/630/2016

Załączniki:
1) 156/630/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 156/629/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 156/629/2016

Załączniki:
1) 156/629/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 156/628/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 156/628/2016

Załączniki:
1) 156/628/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 156/627/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Symbol: 156/627/2016

Załączniki:
1) 156/627/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 156/626/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyznaczenia siedziby dla Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: 156/626/2016

Załączniki:
1) 156/626/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 156/625/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Wojtal stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 156/625/2016

Załączniki:
1) 156/625/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 156/624/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Symbol: 156/624/2016

Załączniki:
1) 156/624/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 156/623/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 156/623/2016

Załączniki:
1) 156/623/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 156/622/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 156/622/2016

Załączniki:
1) 156/622/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 156/621/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 156/621/2016

Załączniki:
1) 156/621/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-30

WIĘCEJ »