» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 155/620/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: nadania statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej w Tarnowskich Górach

Symbol: 155/620/2016

Załączniki:
1) 155/620/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/619/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: powierzenia wykonania zadań publicznych powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: 155/619/2016

Załączniki:
1) 155/619/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/618/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 155/618/2016

Załączniki:
1) 155/618/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/617/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Symbol: 155/617/2016

Załączniki:
1) 155/617/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/616/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Tarnogórskim i Powiatem Stalowowolskim

Symbol: 155/616/2016

Załączniki:
1) 155/616/2016

Data wprowadzenia: 2016-08-23

WIĘCEJ »