» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 144/571/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 144/571/2016

Załączniki:
1) 144/571/2016

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/570/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Cezaremu Baryłce - Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Inicjatyw Gospodarczych S. A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 144/570/2016

Załączniki:
1) 144/570/2016

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/569/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Andrzejowi Elwartowi - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Inicjatyw Gospodarczych S. A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 144/569/2016

Załączniki:
1) 144/569/2016

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/568/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 144/568/2016

Załączniki:
1) 144/568/2016

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/567/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 144/567/2016

Załączniki:
1) 144/567/2016

Data wprowadzenia: 2016-06-29

WIĘCEJ »