» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 119/461/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Symbol: 119/461/2016

Załączniki:
1) 119/461/2016
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 119/460/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2016-2017 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

Symbol: 119/460/2016

Załączniki:
1) 119/460/2016
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 119/459/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Symbol: 119/459/2016

Załączniki:
1) 119/459/2016
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 119/458/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 119/458/2016

Załączniki:
1) 119/458/2016
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 119/457/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 119/457/2016

Załączniki:
1) 119/457/2016
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 119/456/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 119/456/2016

Załączniki:
1) 119/456/2016

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 119/455/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2015

Symbol: 119/455/2016

Załączniki:
1) 119/455/2016
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 119/454/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powicie Tarnogórskim w latach 2015-2017" za rok 2015

Symbol: 119/454/2016

Załączniki:
1) 119/454/2016
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »