» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 marca 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 117/450/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 117/450/2016

Załączniki:
1) 117/450/2016
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 117/449/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 117/449/2016

Załączniki:
1) 117/449/2016
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 117/448/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 117/448/2016

Załączniki:
1) 117/448/2016
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 117/447/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 117/447/2016

Załączniki:
1) 117/447/2016

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 117/446/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 117/446/2016

Załączniki:
1) 117/446/2016

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »