» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2016 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.12.2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Tarnogórskim i jego jednostkach budżetowych

Symbol: 52/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 52/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2016-12-21

Data wprowadzenia: 2017-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.12.2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze Komunikacji Społecznej

Symbol: 56/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 56/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 219.21 KB

Data dokumentu: 2016-12-29

Data wprowadzenia: 2016-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.06.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania czynności związanych ze sprzedażą drewna pozyskanego z wycinki drzew na nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: 31/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 31/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 265.5 KB

Data dokumentu: 2016-06-17

Data wprowadzenia: 2016-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.04.2016 r.w sprawie: powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 23/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 23/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 243.01 KB

Data dokumentu: 2016-04-13

Data wprowadzenia: 2016-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.04.2016 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 21/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 21/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 230.05 KB

Data dokumentu: 2016-04-08

Data wprowadzenia: 2016-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 20/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.04.2016 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 20/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 20/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 255.64 KB

Data dokumentu: 2016-04-08

Data wprowadzenia: 2016-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.04.2016 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa z terenu powiatu tarnogórskiego na lata 2016 - 2018

Symbol: 19/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 7293.42 KB

Data dokumentu: 2016-04-04

Data wprowadzenia: 2016-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2015

Symbol: 17/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 17/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 10458.67 KB

Data dokumentu: 2016-03-24

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.03.2016 r. w sprawie przyjęcia procedury urzędowej dotyczącej sporządzenia testamentu w formie allograficznej (urzędowej) przed Starostą Tarnogórskim/Sekretarzem Powiatu

Symbol: 12/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 12/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 2056.09 KB

Data dokumentu: 2016-03-09

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.03.2016 r. w sprawie: sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Symbol: 11/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 1327.68 KB

Data dokumentu: 2016-03-04

Data wprowadzenia: 2016-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.01.2016 r. w sprawie: zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach oraz zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego Nr 59/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Symbol: 1/2016

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 385.35 KB

Data dokumentu: 2016-01-13

Data wprowadzenia: 2016-01-13

WIĘCEJ »
POWRÓT