» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 98/375/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Symbol: 98/375/2015

Załączniki:
1) 98/375/2015

Data wprowadzenia: 2015-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/374/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Symbol: 98/374/2015

Załączniki:
1) 98/374/2015
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2015-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/372/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Adama Stasia nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 98/372/2015

Załączniki:
1) 98/372/2015

Data wprowadzenia: 2015-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/371/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego "Plan 2020+"

Symbol: 98/371/2015

Załączniki:
1) 98/371/2015

Data wprowadzenia: 2015-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/370/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026

Symbol: 98/370/2015

Załączniki:
1) 98/370/2015
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2015-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/369/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 98/369/2015

Załączniki:
1) 98/369/2015
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2015-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/368/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia zmian do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Symbol: 98/368/2015

Załączniki:
1) 98/368/2015

Data wprowadzenia: 2015-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/367/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia zmian do złożonego projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 98/367/2015

Załączniki:
1) 98/367/2015
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2015-12-21

WIĘCEJ »