» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 91/338/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015

Symbol: 91-338-2015

Załączniki:
1) 91-338-2015
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2015-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 91/337/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 91/337/2015

Załączniki:
1) załączniki
2) 91-337-2015 pdf
3) 91-337-2015 word

Data wprowadzenia: 2015-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 91/336/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 91/336/2015

Załączniki:
1) 91-336-2015pdf
2) 91/336/2015 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2015-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 91/335/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 318/1546/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 października 2013

Symbol: 91-335-2015

Załączniki:
1) 91/335/2015 pdf

Data wprowadzenia: 2015-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 91/333/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: wydania opinii do planowanej inwestycji pod nazwą "Budowa wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Katowice wraz z infrastrukturą techniczno-administracyjną" na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

Symbol: 91/333/2015

Załączniki:
1) 91-333-2015 pdf

Data wprowadzenia: 2015-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 91/334/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Symbol: 91/334/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 91/334/2015
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2015-11-17

WIĘCEJ »