» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 60/246/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Klaudii Zyśk - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe

Symbol: 60/246/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 60/246/2015 word
2) Uchwała nr 60/246/2015 pdf

Data wprowadzenia: 2015-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 60/247/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"

Symbol: 60/247/2015

Załączniki:
1) 60/247/2015 pdf
2) 60/247/2015 word

Data wprowadzenia: 2015-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 60/245/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 60/245/2015

Załączniki:
1) załączniki exel
2) 60/245/2015
3) 60/245/2015 word

Data wprowadzenia: 2015-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 60/244/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 60/244/2015

Załączniki:
1) 60/244/2015 word
2) 60/244/2015 pdf
3) załączniki
4) załączniki exel

Data wprowadzenia: 2015-08-04

WIĘCEJ »