» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 36/141/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ponowne użyczenie nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ulicy Parkowej na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Symbol: 36/141/2015

Załączniki:
1) 36/141/2015

Data wprowadzenia: 2018-06-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 36/142/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: przydziału obligacji na okaziciela serii A15-H15

Symbol: 36/142/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 36/142/2015

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 36/140/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Wschód

Symbol: 36/140/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 36/140/2015

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 36/139/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku . w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 36/139/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 36/139/2015

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 36/138/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 36/138/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 36/138/2015

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 36/137/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 36/137/2015

Załączniki:
1) Uchwała Rady Powiatu
2) uchwała nr 36/137/2015

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 36/136/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 36/136/2015

Załączniki:
1) Uchwała Rady Powiatu
2) Uchwała nr 36/136/2015

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »