» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2015 rok » Marzec

Tytuł:  Uchwała nr 26/104/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2015-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/103/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) tabele

Data wprowadzenia: 2015-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2015-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/101/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2015 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) załącznik nr 1
3) załącznik nr 2

Data wprowadzenia: 2015-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/100/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2015-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2015-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/56/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015 - 2026

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2015-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/58/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2015-04-20

WIĘCEJ »