» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2015

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

Symbol: AKN.1711.7.2015

Data dokumentu: 2016-01-18

Data wprowadzenia: 2016-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - I Liceum Ogólnokształcące

Symbol: EKS.1711.7.2015

Data dokumentu: 2016-01-13

Data wprowadzenia: 2016-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.21.2015

Data dokumentu: 2016-01-14

Data wprowadzenia: 2016-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - I Liceum Ogólnokształcące

Symbol: AKN.1711.5.2015

Data dokumentu: 2016-01-13

Data wprowadzenia: 2016-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno-Usługowych

Symbol: AKN.1711.6.2015

Data dokumentu: 2016-01-12

Data wprowadzenia: 2016-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej -Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.7.2015

Data dokumentu: 2016-01-04

Data wprowadzenia: 2016-01-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.8.2015

Data dokumentu: 2015-12-29

Data wprowadzenia: 2016-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Symbol: AKN.1711.4.2015

Data dokumentu: 2015-12-31

Data wprowadzenia: 2016-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana

Symbol: AKN.1711.3.2015

Data dokumentu: 2015-12-31

Data wprowadzenia: 2016-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych

Symbol: AKN.1711.1.2015

Data dokumentu: 2015-12-15

Data wprowadzenia: 2015-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.23.2015

Data dokumentu: 2015-12-15

Data wprowadzenia: 2015-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: IGM.1711.4.2015

Data dokumentu: 2015-12-07

Data wprowadzenia: 2015-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących

Symbol: KN.1711.20.2015

Data dokumentu: 2015-12-07

Data wprowadzenia: 2015-12-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Symbol: AKN.1711.2.2015

Data dokumentu: 2015-11-27

Data wprowadzenia: 2015-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Symbol: KN.1711.22.2015

Data dokumentu: 2015-10-23

Data wprowadzenia: 2015-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: KN.1711.15.2015

Data dokumentu: 2015-09-24

Data wprowadzenia: 2015-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: KN.1711.16.2015

Data dokumentu: 2015-09-11

Data wprowadzenia: 2015-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.17.2015

Data dokumentu: 2015-09-09

Data wprowadzenia: 2015-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

Symbol: IGM.1711.3.2015

Data dokumentu: 2015-09-08

Data wprowadzenia: 2015-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.15.2015

Data dokumentu: 2015-07-22

Data wprowadzenia: 2015-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.8.2015

Data dokumentu: 2015-06-10

Data wprowadzenia: 2015-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - II Liceum Ogólnokształcące im St. Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.13.2015

Data dokumentu: 2015-06-10

Data wprowadzenia: 2015-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.7.2015

Data dokumentu: 2015-06-10

Data wprowadzenia: 2015-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.16.2015

Data dokumentu: 2015-08-07

Data wprowadzenia: 2015-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: KN.1711.2.2015

Data dokumentu: 2015-03-17

Data wprowadzenia: 2015-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.18.2015

Data dokumentu: 2015-08-04

Data wprowadzenia: 2015-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.9.2015

Data dokumentu: 2015-06-01

Data wprowadzenia: 2015-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.4.2015

Data dokumentu: 2015-06-18

Data wprowadzenia: 2015-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej

Symbol: KN.1711.13.2015

Data dokumentu: 2015-07-01

Data wprowadzenia: 2015-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli

Symbol: KN.1711.12.2015

Data dokumentu: 2015-07-01

Data wprowadzenia: 2015-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.11.2015

Data dokumentu: 2015-06-24

Data wprowadzenia: 2015-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń"

Symbol: KN.1711.10.2015

Data dokumentu: 2015-06-22

Data wprowadzenia: 2015-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: ED.1711.3.2015

Data dokumentu: 2015-06-08

Data wprowadzenia: 2015-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.14.2015

Data dokumentu: 2015-06-17

Data wprowadzenia: 2015-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.7.2015

Data dokumentu: 2015-06-12

Data wprowadzenia: 2015-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Symbol: KN.1711.8.2015

Data dokumentu: 2015-05-26

Data wprowadzenia: 2015-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Symbol: KN.1711.9.2015

Data dokumentu: 2015-05-21

Data wprowadzenia: 2015-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana

Symbol: KN.1711.6.2015

Data dokumentu: 2015-05-07

Data wprowadzenia: 2015-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.5.2015

Data dokumentu: 2015-04-30

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: IGM.1711.2.2015

Data dokumentu: 2015-04-23

Data wprowadzenia: 2015-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.4.2015

Data dokumentu: 2015-03-27

Data wprowadzenia: 2015-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Świerklańcu

Symbol: KN.1711.1.2015

Data dokumentu: 2015-03-25

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli

Symbol: KN.1711.3.2015

Data dokumentu: 2015-03-16

Data wprowadzenia: 2015-03-20

WIĘCEJ »
POWRÓT