» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 22/74/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015

Symbol: 22/74/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/74/2015
2) Projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/73/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026

Symbol: 22/73/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/73/2015
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/77/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie udzielenia Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 22/77/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/77/2015

Data wprowadzenia: 2015-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/76/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 22/76/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/76/2015

Data wprowadzenia: 2015-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/82/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Mariuszowi Sroce - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Radzionkowie do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Erasmus+ w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 22/82/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/82/2015

Data wprowadzenia: 2015-03-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/81/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Aleksandrze Dawid - dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Erasmus+ w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 22/81/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/81/2015

Data wprowadzenia: 2015-03-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/80/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jerzemu Jankowskiemu - dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Erasmus+ w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 22/80/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 22/80/2015

Data wprowadzenia: 2015-03-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/79/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie umarzania należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 22/79/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/79/2015

Data wprowadzenia: 2015-03-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/78/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b/I, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 22/78/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/78/2015
2) wykaz

Data wprowadzenia: 2015-03-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/75/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" wraz z terenami przyległymi

Symbol: 22/75/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 22/75/2015

Data wprowadzenia: 2015-03-10

WIĘCEJ »