» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

Tytuł:  Kontrola Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem w zakresie realizacji planu sprzedaży nieruchomości powiatowych - 16-20 listopada 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2015 roku - 19-23 października 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w zakresie wykonania dochodów i wydatków finansowych w Domu Pomocy Społecznej w 2014 roku - 14-18 września 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zapoznania się z informacją na temat zaawansowania realizacji zadania pn. "Likwidacja składowiska odpadów po byłych Zakładach Chemicznych" - 24-28 sierpnia 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Wydziału Finansowo - Księgowego w zakresie ściągalności należności budżetowych Starostwa w I półroczu 2015 roku - 24-28 sierpnia 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2014 rok - 18-25 maja 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Wydziału Strategii, Promocji i Sportu w zakresie realizacji zadań z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych - 20-24 kwietnia 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola realizacji zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - 16-20 marca 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w zakresie realizacji inwestycji drogowych w 2014 roku oraz zimowego utrzymania dróg - 23-27 lutego 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakresie zapoznania się z kontrolami przeprowadzonymi w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa w latach 2013-2014 - 19-23 stycznia 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-01-13

WIĘCEJ »