» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2014 rok

Tytuł:  Kontrola działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie godności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności zadań rzecznika określonych w regulaminie organizacyjnym z szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z kredytami i pożyczkami oraz przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2014 roku - 15-19 września 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem w zakresie procesu likwidacji spółki NOVA oraz SPZOZ - 2-5 wrzesień 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola związana z przeprowadzeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 21-25 lipca 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2013, sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego - 2-6 czerwca 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach - 19-30 maja 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola w zakresie przyczyn i skutków postępowań komorniczych wobec SP ZOZ WSP im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji - 22-30 kwietnia 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - 24-28 marca 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za rok 2013 - 24-28 lutego 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-02-12

WIĘCEJ »