» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 6/34/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 6/34/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/34/2015
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2015-05-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/36/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie umorzenia udziałów Powiatu Tarnogórskiego w związku z wykreśleniem Przedsiębiorstwa NOVA sp. z o.o. z KRS

Symbol: 6/36/2014

Załączniki:
1) uchwała 6/36/2014

Data wprowadzenia: 2015-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/35/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 6/35/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 6/35/2014
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2015-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/37/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego oraz odsetek w związku z wykreśleniem Przedsiębiorstwa NOVA sp. z o.o. z KRS

Symbol: 6/37/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/37/2014

Data wprowadzenia: 2015-01-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/33/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał II sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 6/33/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/33/2014

Data wprowadzenia: 2015-01-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 6/32/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 6/32/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 6/32/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2015-01-05

WIĘCEJ »