» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2006

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wydział Budżetu i Finansów

Symbol: SKO.0912-3/06

Data wprowadzenia: 2007-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Biuro ds. Inwestycji

Symbol: SKO.0912-2/06

Data wprowadzenia: 2006-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Wydział Budownictwa i Architektury

Symbol: SKO.0912-1/06

Data wprowadzenia: 2006-06-05

WIĘCEJ »
POWRÓT