» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 2/16/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia Marianowi Szukalskiemu - Wicestaroście Tarnogórskiemu upoważnienia do zatwierdzania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 2/16/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 2/16/2014

Data wprowadzenia: 2014-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 2/15/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Symbol: 2/15/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 2/15/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 2/14/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 2-14-2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 2/14/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 2/13/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Symbol: 2/13/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 2/13/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 2/12/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 2/12/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 2/12/2014
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2014-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 2/11/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 2/11/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 2/11/2014
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2014-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 2/10/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 2/10/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 2/10/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu
3) załącznik do Regulaminu

Data wprowadzenia: 2014-12-16

WIĘCEJ »