» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja LIX z dnia 28.08.2014r.

Tytuł:  uchwała nr LIX/537/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) LIX/537/2014

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIX/535/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) LIX/535/2014

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIX/539/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian do uchwały nr LIV/496/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogórskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi

Załączniki:
1) LIX/539/2014
2) tekst ujednolicony uchwały nr LIV/496/2010

Data wprowadzenia: 2014-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIX/536/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) LIX/536/2014
2) tekst ujednolicony uchwały nr LIV/502/2014

Data wprowadzenia: 2014-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIX/538/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 - 2020

Załączniki:
1) LIX/538/2014

Data wprowadzenia: 2014-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIX/540/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M. W. na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) LIX/540/2014

Data wprowadzenia: 2014-09-02

WIĘCEJ »