» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja LV z dnia 29.04.2014r.

Tytuł:  uchwała nr LV/511/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) LV/511/2014

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LV/510/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie likwidacji Technikum nr 8 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113

Załączniki:
1) LV/510/2014

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LV/506/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany do uchwały nr LIV/503/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze

Załączniki:
1) LV/506/2014
2) tekst ujednolicony uchwały nr LIV/503/2014

Data wprowadzenia: 2014-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LV/512/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
1) LV/512/2014

Data wprowadzenia: 2014-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LV/507/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia dotyczącego współpracy między samorządami pn. "Konsorcjum samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk - Porty"

Załączniki:
1) LV/507/2014

Data wprowadzenia: 2014-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LV/508/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w wysokości 925/10000 w nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LV/508/2014

Data wprowadzenia: 2014-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LV/509/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno- Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113

Załączniki:
1) LV/509/2014

Data wprowadzenia: 2014-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LV/513/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Magdaleny Latacz Prezesa Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

Załączniki:
1) LV/513/2014

Data wprowadzenia: 2014-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LV/514/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) LV/514/2014

Data wprowadzenia: 2014-05-02

WIĘCEJ »