» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja LIV z dnia 1.04.2014r.

Tytuł:  uchwała nr LIV/504/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) LIV/504/2014

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Załączniki:
1) LIV/502/2014

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/503/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze,

Załączniki:
1) LIV/503/2014
2) tekst ujednolicony uchwały nr L/480/2013

Data wprowadzenia: 2014-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/497/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2013 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

Załączniki:
1) LIV/497/2014

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/498/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2014" za rok 2013,

Załączniki:
1) LIV/498/2014

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/499/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2013,

Załączniki:
1) LIV/499/2014

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/500/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2013",

Załączniki:
1) LIV/500/2014

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/501/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim na lata 2014-2015",

Załączniki:
1) LIV/501/2014

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/505/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:
1) LIV/505/2014

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »