» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 361/1722/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Symbol: 361/1722/2014

Załączniki:
1) Uchwała 361/1722/2014
2) Projekt uchwały Rady Powiatu
3) Załącznik
4) Załącznik

Data wprowadzenia: 2014-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 361/1721/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłate zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowksich Górach

Symbol: 361/1721/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 361/1721/2014
2) Projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 361/1720/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 361/1720/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 361/1720/2014
2) Projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 361/1719/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 361/1719/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 361/1719/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-03-20

WIĘCEJ »