» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.28.2014

Data dokumentu: 2015-01-14

Data wprowadzenia: 2015-01-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie

Symbol: KN.1711.25.2014

Data dokumentu: 2015-01-16

Data wprowadzenia: 2015-01-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.27.2014

Data dokumentu: 2014-12-31

Data wprowadzenia: 2015-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.24.2014

Data dokumentu: 2014-12-30

Data wprowadzenia: 2015-01-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej

Symbol: KN.1711.26.2014

Data dokumentu: 2014-12-30

Data wprowadzenia: 2015-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.22.2014

Data dokumentu: 2014-12-12

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego

Symbol: KN.1711.23.2014

Data dokumentu: 2014-12-10

Data wprowadzenia: 2014-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.21.2014

Data dokumentu: 2014-11-19

Data wprowadzenia: 2014-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: IGM.1711.3.2014

Data dokumentu: 2014-11-20

Data wprowadzenia: 2014-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Symbol: KN.1711.18.2014

Data dokumentu: 2014-11-13

Data wprowadzenia: 2014-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: KN.1711.16.2014

Data dokumentu: 2014-10-27

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie

Symbol: KN.1711.20.2014

Data dokumentu: 2014-10-29

Data wprowadzenia: 2014-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.19.2014

Data dokumentu: 2014-10-16

Data wprowadzenia: 2014-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń"

Symbol: KN.1711.17.2014

Data dokumentu: 2014-10-29

Data wprowadzenia: 2014-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: KN.1711.15.2014

Data dokumentu: 2014-09-04

Data wprowadzenia: 2014-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Symbol: KN.1711.13.2014

Data dokumentu: 2014-08-27

Data wprowadzenia: 2014-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Symbol: KN.1711.12.2014

Data dokumentu: 2014-08-07

Data wprowadzenia: 2014-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Symbol: KN.1711.14.2014

Data dokumentu: 2014-08-06

Data wprowadzenia: 2014-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.11.2014

Data dokumentu: 2014-06-27

Data wprowadzenia: 2014-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno- Usługowych w Tarnowskich Górach

Symbol: IGM.1711.2.2014

Data dokumentu: 2014-07-30

Data wprowadzenia: 2014-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Symbol: KN.1711.8.2014

Data dokumentu: 2014-06-04

Data wprowadzenia: 2014-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych

Symbol: KN.1711.10.2014

Data dokumentu: 2014-05-29

Data wprowadzenia: 2014-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.9.2014

Data dokumentu: 2014-05-29

Data wprowadzenia: 2014-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana

Symbol: KN.1711.7.2014

Data dokumentu: 2014-05-15

Data wprowadzenia: 2014-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.6.2014

Data dokumentu: 2014-05-09

Data wprowadzenia: 2014-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: IGM.1711.1.2014

Data dokumentu: 2014-04-30

Data wprowadzenia: 2014-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienioe pokontrolne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Symbol: KN.1711.4.2014

Data dokumentu: 2014-04-25

Data wprowadzenia: 2014-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: KN.1711.3.2014

Data dokumentu: 2014-04-08

Data wprowadzenia: 2014-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Świerklańcu

Symbol: KN.1711.2.2014

Data dokumentu: 2014-04-01

Data wprowadzenia: 2014-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno- Humanistycznych w Radzionkowie

Symbol: KN.1711.5.2014

Data dokumentu: 2014-04-07

Data wprowadzenia: 2014-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Symbol: KN.1711.1.2014

Data dokumentu: 2014-03-11

Data wprowadzenia: 2014-03-17

WIĘCEJ »
POWRÓT