» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2014 rok » Listopad

Tytuł:  uchwała nr I/25/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr I/24/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 434/2036/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) załącznik 1
3) załącznik 2

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 434/2035/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) tabela 1
3) tabela 2
4) tabela 3
5) tabela 4

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 432/2027/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 432/2026/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 432/2025/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2021

Załączniki:
1) uchwała
2) projekt uchwały
3) załącznik 1
4) załącznik 2

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 432/2024/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015

Załączniki:
1) uchwała
2) projekt budżetu

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »