» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2014 rok

Tytuł:  Protokół z kontroli Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2014-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2014 roku

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2014-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2014-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli w zakresie przyczyn i skutków postępowań komorniczych wobec SP ZOZ WSP im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2014-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2014-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2013, sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2014-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2014-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli realizacji uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za rok 2013

Załączniki:
1) protokół

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »