» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja L z dnia 19.12.2013r.

Tytuł:  uchwała nr L/484/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Załączniki:
1) L/484/2013

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze

Załączniki:
1) L/480/2013

Data wprowadzenia: 2014-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/473/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Załączniki:
1) L/473/2013
2) tekst ujednolicony uchwały nr XVI/171/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku

Data wprowadzenia: 2014-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/475/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) L/475/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/476/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) L/476/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/478/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) L/478/2013
2) Wieloletnia Prognoza Finansowa
3) Wykaz przedsięwzięć
4) Objaśnienia

Data wprowadzenia: 2013-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/474/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiat Tarnogórski pilotażowego projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Załączniki:
1) L/474/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/477/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) L/477/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/479/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2014 rok

Załączniki:
1) L/479/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/481/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zasięgnięcia opinii Rad Miejskich w Miasteczku Śląskim i Kaletach oraz Rad Gmin Krupski Młyn, Tworóg, Ożarowice, Świerklaniec w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze

Załączniki:
1) L/481/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/482/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) L/482/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/483/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) L/483/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr L/485/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1.08.2013r. do 4.12.2013r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Załączniki:
1) L/485/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-27

WIĘCEJ »