» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 grudnia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 331/1605/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiat Tarnogórski pilotażowego projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Symbol: 331/1605/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 331/1605/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 331/1604/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm

Symbol: 331/1604/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 331/1604/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 331/1603/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 331/1603/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 331/1603/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 331/1602/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 331/1602/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 331/1602/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 331/1601/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 331/1601/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 331/1601/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-12-06

WIĘCEJ »