» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 328/1591/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o przygotowanie i wdrożenie w życie zmiany ustawy o lasach, która umożliwi przekazanie nieruchomości oraz gruntów leśnych nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej staroście gospodarującemu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz samodzielnie wydzierżawianie i wynajmowane nieruchomości

Symbol: 328/1591/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 328/1591/2013
2) stanowisko

Data wprowadzenia: 2013-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 328/1590/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zlecenia do realizacji czynności likwidacyjnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 328/1590/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 328/1590/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-26

WIĘCEJ »