» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 326/1582/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2014

Symbol: 326/1582/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 326/1582/2013
2) Załączniki do projektu budżetu
3) Uzasadnienie
4) załącznik do uchwały Zarządu Powiatu

Data wprowadzenia: 2013-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 326/1584/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Ewy Szeligi nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 326/1584/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 326/1584/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 326/1583/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Symbol: 326/1583/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 326/1583/2013
2) załącznik 1
3) objaśnienia
4) Wieloletnia Prognoza Fianansowa
5) Wykaz przedsięwzięć

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »