» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 325/1581/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia kursów obsługi gastronomicznej dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanych w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: 325/1581/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1581/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1580/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia kursu wizażu, modelingu, stylizacji paznokci, fotografii z fotografią kreatywną dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanych w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: 325/1580/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1580/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1579/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 346/8 położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców

Symbol: 325/1579/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1579/2013
2) Wykaz

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1578/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 337/1 położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej

Symbol: 325-1578-2013

Załączniki:
1) uchwała nr 325/1578/2013
2) Wykaz

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1577/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie opłat (należności) za zajęcie pasa drogowego

Symbol: 325/1577/2013

Załączniki:
1) uchwała nr325/1577/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1576/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie umorzenia opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie opłat (należności) oraz umorzenia kosztów upomnienia przedegzekucyjnego

Symbol: 325/1576/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1576/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1575/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pt: "Budowa drogi łączącej ulicę Długą z ulicą Knosały w Radzionkowie"

Symbol: 325/1575/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1575/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1574/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o przygotowanie i wdrożenie w życie zmiany ustawy o lasach, która umożliwi przekazanie nieruchomości oraz gruntów leśnych nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej staroście gospodarującemu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz samodzielnie wydzierżawianie i wynajmowane nieruchomości

Symbol: 325/1574/2013

Załączniki:
1) uchwała 325/1574/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1573/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach raportu z wykonania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018"

Symbol: 325/1573/2013

Załączniki:
1) uchwała 325/1573/2013
2) raport

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1572/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie:przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 325/1572/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1572/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1571/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 325/1571/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1571/2013
2) załączniki
3) załaczniki

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1570/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 325/1570/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1570/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1569/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Symbol: 325/1569/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 325/1569/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1568/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 325/1568/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 325/1568/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1567/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 325/1567/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1567/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1566/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 rokuw sprawie:zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Symbol: 325/1566/2013

Załączniki:
1) 325/1566/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1565/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 325/1565/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 325/1565/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 325/1564/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 325/1564/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 325/1564/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-11-19

WIĘCEJ »