» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XLVII z dnia 29.10.2013r.

Tytuł:  Uchwała nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Załączniki:
1) XLVII/462/2013

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVII/465/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu,

Załączniki:
1) XLVII/465/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVII/464/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) XLVII/464/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVII/461/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/381/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) XLVII/461/2013
2) tekst ujednolicony uchwały nr XXXVII/381/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVII/460/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014

Załączniki:
1) XLVII/460/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVII/463/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XLVII/463/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVII/466/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia formy i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu

Załączniki:
1) XLVII/466/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVII/467/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani D.D. na działalność Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLVII/467/2013

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »