» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 paździenrika 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 315/1543/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu nr 2 położonego przy ul. Unii Europejskiej, dla terenu nr 4 położonego przy ul. Z. Nałkowskiej oraz dla terenu nr 7 położonego przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie

Symbol: 316/1544/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1543/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1542/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 315/1542/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1542/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1541/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/381/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 315/1541/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1541/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1540/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia formy i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu

Symbol: 315/1540/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1540/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1539/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 315/1539/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1539/2013
2) Załącznik
3) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 315/1538/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 315/1538/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 315/1538/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-10-18

WIĘCEJ »