» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 października 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 312/1532/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 października 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 312/1532/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 312/1532/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 312/1533/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 października 2013 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Ulfikowi - Głównemu Specjaliście w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem upoważnienia do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w sprawach dotyczących wycinki drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 312/1533/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 312/1533/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 312/1534/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 215/1480/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: 312/1534/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 312/1534/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 312/1535/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 października 2013 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XLVI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 312/1535/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 312/1535/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »