» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XLIV z dnia 27.08.2013r.

Tytuł:  uchwała nr XLIV/440/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) XLIV/440/2013
2) tekst jednolity

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/443/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian do uchwały nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) XLIV/443/2013
2) tekst ujednolicony uchwały nr LVI/509/2010

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/445/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XLIV/445/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/444/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) XLIV/444/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/448/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok,

Załączniki:
1) XLIV/448/2013

Data wprowadzenia: 2013-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/438/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Twoja szansa na pracę"

Załączniki:
1) XLIV/438/2013

Data wprowadzenia: 2013-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/439/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 8 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113

Załączniki:
1) XLIV/439/2013

Data wprowadzenia: 2013-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/441/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 346/8 położonej w Nakle Śląskim

Załączniki:
1) XLIV/441/2013

Data wprowadzenia: 2013-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/442/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ożarowice na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy, na odcinku od skrzyżowania DK 78 do skrzyżowania DP 3200S

Załączniki:
1) XLIV/442/2013

Data wprowadzenia: 2013-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/446/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLIV/446/2013

Data wprowadzenia: 2013-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/447/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Wesołek Wicedyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach na działania Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLIV/447/2013

Data wprowadzenia: 2013-09-02

WIĘCEJ »