» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 292/1443/2013 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok.

Symbol: 292/1443/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 292/1443/2013
2) załaczniki

Data wprowadzenia: 2013-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 292/1442/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Symbol: 292/1442/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 292/1442/2013
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2013-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 292/1441/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.

Symbol: 292/1441/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 292/1441/2013
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2013-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 292/1444/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 292/1444/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 291/1444/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-08

WIĘCEJ »