» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 278/1371/2013 Zarządu Pwoiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwąły Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Tarnogóskiego wraz z prognoza kwoty długu

Symbol: 278/1371/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 278/1371/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1370/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 278/1370/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 278/1370/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1372/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 278/1372/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 278/1372/2013

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1369/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Symbol: 278/1369/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 278/1369/2013
2) załaczniki

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1368/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 278/1368/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 278/1368/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »