» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 268/1299/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogóskiego na 2013 rok

Symbol: 268/1299/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1299/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1300/2013 Zarząu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 268/1300/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1300/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1312/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie letnim 2013 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji

Symbol: 268/1312/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1312/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1311/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 268/1311/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1311/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1310/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia Andrzejowi Elwartowi - Wicestaroście Tarnogórskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności podległych komórek organizacyjnych.

Symbol: 268/1310/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 268/1310/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1309/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 268/1309/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1309/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1308/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały nr 254/1234/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 268/1308/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr268/1308/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1307/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 268/1307/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1307/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1306/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: powołania członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach do Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 268/1306/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1306/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1305/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 268/1305/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1305/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1304/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Symbol: 268/1304/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1304/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1303/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: 268/1303/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1303/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1302/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 261/1259/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 268/1302/2013

Załączniki:
1) Uchwala nr 268/1302/2013
2) załacznik

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1301/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014"

Symbol: 268/1301/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1301/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1298/2013 Zarzadu Powiatu w Tatrnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Symbol: 268/1298/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1298/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1297/2013 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.

Symbol: 268/1297/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1297/2013
2) załaczniki

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1296/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok.

Symbol: 268/1296/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1296/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1295/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Gótrach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskeigo na 2013 rok

Symbol: 268/1295/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1295/2013
2) załaczniki

Data wprowadzenia: 2013-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1294/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/378/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia jako partner do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kierunek przedsiębiorczość"

Symbol: 268/1294/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1294/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-27

WIĘCEJ »