» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 265/1287/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 265/1287/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 265/1287/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1286/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 265/1286/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 265/1286/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1285/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 265/1285/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 265/1285/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1284/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonujących przy Stanicy WOPR nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2013 r.

Symbol: 265/1284/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 265/1284/2013
2) projektu uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2013-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1283/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR oraz pełniącego patrole łodzią motorową nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2013 r.

Symbol: 265/1283/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 265/1283/2013
2) projektu uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2013-05-27

WIĘCEJ »