» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 252/1223/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 252/1223/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1223/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1229/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 252/1229/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1229/2013

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1228/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 252/1228/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1228/2013

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1227/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: odwołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 252/1227/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 252/1227/2013

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1226/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 252/1226/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1226/2013

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1225/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 252/1225/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1225/2013

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1224/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1 dla Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Symbol: 252/1224/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1224/2013

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1222/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 215/1475/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

Symbol: 252/1222/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1222/2013

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1221/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXVI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 252/1221/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1221/2013

Data wprowadzenia: 2013-04-04

WIĘCEJ »