» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 251/1215/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogóskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 251/1215/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 251/1215/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1214/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przekaznaia pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 251/1214/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 251/1214/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1220/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 251/1220/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 251/1220/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1219/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: wyznaczenia kandydatów na członków Komitetu Sterującego projektu " Mam zawód mam pracę w regionie" oraz udzielenia członkom Komitetu Sterującego upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 251/1219/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 251/1219/2013

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1218/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia jako partner do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kierunek przedsiębiorczość"

Symbol: 251/1218/2013

Załączniki:
1) uchwąła Zarządu
2) projekt uchwały Rady

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1217/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 251/1217/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 251/1217/2013

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1216/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2012 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2012 rok

Symbol: 251/1216/2013

Załączniki:
1) Uchwała Zarządu
2) Uchwała Rady
3) sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1213/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 251/1213/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 251/1213/2013
2) załaćznik

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1212/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 251/1212/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 251/1212/2013
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1211/2013Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 251/1211/2013

Załączniki:
1) uchwąla nr 251/1211/2013
2) załacznik

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1210/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 251/1210/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 251/1210/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1209/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014" za rok 2012

Symbol: 251/1209/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 251/1209/2013
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1208/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2012

Symbol: 251/1208/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 251/1208/2013
2) sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »