» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2012

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wydział Finansowo - Księgowy

Symbol: KN.1712.2.2012

Data dokumentu: 2013-03-04

Data wprowadzenia: 2013-03-12

WIĘCEJ »
POWRÓT