» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 248/1199/2013 Zarzadu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadan z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrebnymi ustawami na 2013 rok

Symbol: 248/1199/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 248/1199/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 248/1198/2013 w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 248/1198/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 248/1198/2013
2) załacznik

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 248/1197/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogóskiego na 2013 rok

Symbol: 248/1197/2013

Załączniki:
1) Uchwąla nr 248/1197/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 248/1196/2013 w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 248/1196/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 248/1196/2013
2) załacznik

Data wprowadzenia: 2013-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 248/1200/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 243/1182/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Symbol: 248/1200/2013

Załączniki:
1) Uchwała
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-03-15

WIĘCEJ »