» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 240/1170/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pienięznych przez kontrahenta Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 240/1170/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 240/1170/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 240/1163/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla starań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o status ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA dla tarnogórskich podziemi

Symbol: 240/1163/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 240/1163/2013

Data wprowadzenia: 2013-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1169/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Symbol: 240/1169/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 240/1169/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1168/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 240/1168/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 240/1168/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1167/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 240/1167/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 240/1167/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1166/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 240/1166/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 240/1166/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1165/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 240/1165/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 240/1165/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1164/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 240/1164/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 240/1164/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »