» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 239/1158/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

Symbol: 239/1158/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 239/1158/2013

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 239/1161/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Stanisławowi Zającowi - Dyrektorowi Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Symbol: 239/1160/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 239/1161/2013

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 239/1160/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 46/219/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: 239/1160/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 239/1160/2013
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 239/1159/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia "rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych" w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym z późn. zm.

Symbol: 239/1159/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 239/1159/2013

Data wprowadzenia: 2013-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 239/1162/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie autopoprawki do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji w 2012 roku

Symbol: 239/1162/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 239/1162/2013

Data wprowadzenia: 2013-02-01

WIĘCEJ »