» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2013

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń"

Symbol: KN.1711.7.2013

Data dokumentu: 2013-06-20

Data wprowadzenia: 2014-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - "EDU RES" Henryk Wrzesień

Symbol: KN.4331.1.2013

Data dokumentu: 2014-02-20

Data wprowadzenia: 2014-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego

Symbol: KN.1711.27.2013

Data dokumentu: 2014-02-10

Data wprowadzenia: 2014-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.29.2013

Data dokumentu: 2014-02-07

Data wprowadzenia: 2014-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Symbol: KN.1711.28.2013

Data dokumentu: 2014-01-21

Data wprowadzenia: 2014-01-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: KN.1711.9.2013

Data dokumentu: 2014-01-09

Data wprowadzenia: 2014-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce

Symbol: ED.1711.9.2013

Data dokumentu: 2013-12-20

Data wprowadzenia: 2014-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarządu Dróg Powiatowych

Symbol: KN.1711.26.2013

Data dokumentu: 2013-12-31

Data wprowadzenia: 2014-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.8.2013

Data dokumentu: 2013-12-05

Data wprowadzenia: 2013-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych

Symbol: KN.1711.24.2013

Data dokumentu: 2013-11-19

Data wprowadzenia: 2013-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II

Symbol: KN.1711.26.2013

Data dokumentu: 2013-12-05

Data wprowadzenia: 2013-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Symbol: KN.1711.23.2013

Data dokumentu: 2013-11-21

Data wprowadzenia: 2013-11-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.22.2013

Data dokumentu: 2013-10-24

Data wprowadzenia: 2013-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych

Symbol: KN.1711.20.2013

Data dokumentu: 2013-10-08

Data wprowadzenia: 2013-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół

Symbol: KN.1711.21.2013

Data dokumentu: 2013-10-08

Data wprowadzenia: 2013-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.18.2013

Data dokumentu: 2013-09-16

Data wprowadzenia: 2013-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Symbol: KN.1711.19.2013

Data dokumentu: 2013-09-16

Data wprowadzenia: 2013-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Urząd Pracy

Symbol: KN.1711.17.2013

Data dokumentu: 2013-08-06

Data wprowadzenia: 2013-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.13.2013

Data dokumentu: 2013-06-26

Data wprowadzenia: 2013-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: KN.1711.16.2013

Data dokumentu: 2013-08-06

Data wprowadzenia: 2013-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.15.2013

Data dokumentu: 2013-07-29

Data wprowadzenia: 2013-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowa Państwowa Straż Pożarna

Symbol: KN.1711.14.2013

Data dokumentu: 2013-07-29

Data wprowadzenia: 2013-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne- I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.12.2013

Data dokumentu: 2013-06-20

Data wprowadzenia: 2013-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Przedsiębiorstwo "Nova" Sp. z o.o.

Symbol: KN.1711.10.2013

Data dokumentu: 2013-06-14

Data wprowadzenia: 2013-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: KN.1711.2.2013

Data dokumentu: 2013-06-10

Data wprowadzenia: 2013-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli

Symbol: KN.1711.11.2013

Data dokumentu: 2013-06-10

Data wprowadzenia: 2013-06-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach

Symbol: KN.1711.4.2013

Data dokumentu: 2013-05-16

Data wprowadzenia: 2013-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp.z o. o.

Symbol: ED.1711.5.2013

Data dokumentu: 2013-05-17

Data wprowadzenia: 2013-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych

Symbol: KN.1711.6.2013

Data dokumentu: 2013-05-16

Data wprowadzenia: 2013-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

Symbol: KN.1711.5.2013

Data dokumentu: 2013-04-22

Data wprowadzenia: 2013-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Gasteronomiczno - Hotelarskich

Symbol: KN.1711.3.2013

Data dokumentu: 2013-04-22

Data wprowadzenia: 2013-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystapienie pokontrolne - Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach

Symbol: ED.1711.4.2013

Data dokumentu: 2013-04-02

Data wprowadzenia: 2013-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - "Bursa" w Nakle Ślaskim

Symbol: ED.1711.2.2013

Data dokumentu: 2013-03-18

Data wprowadzenia: 2013-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

Symbol: KN.1711.1.2013

Data dokumentu: 2013-03-05

Data wprowadzenia: 2013-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie

Symbol: ED.1711.1.2013

Data dokumentu: 2013-01-30

Data wprowadzenia: 2013-02-01

WIĘCEJ »
POWRÓT