» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2013 rok » Lipiec

Tytuł:  uchwała nr 292/1443/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr 292/1442/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr 292/1441/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1433/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1432/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1431/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1430/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1429/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 286/1398/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 286/1397/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 286/1396/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-25

WIĘCEJ »