» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2013 rok » Styczeń

Tytuł:  Uchwała Nr 240/1169/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1168/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1167/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1166/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1165/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 240/1164/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIII/356/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik
3) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIII/357/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2013-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXIII/358/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 236/1145/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góracz dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) załacznik
3) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik
3) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXII/355/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik
3) załącznik
4) załącznik
5) załącznik
6) załącznik
7) załącznik
8) załącznik
9) załącznik
10) załącznik
11) załącznik
12) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-01-28

WIĘCEJ »