» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 stycznia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 233/1137/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego Tarnowskich Górach

Symbol: 233/1137/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 233/1137/2013
2) regulamin
3) 1
4) 2
5) 3
6) 4
7) 5
8) 6
9) 7
10) 8
11) 10
12) 9

Data wprowadzenia: 2013-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1141/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia III autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 233/1141/2013

Załączniki:
1) załączniki
2) uchwała nr 233/1141/2013

Data wprowadzenia: 2013-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1140/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 233/1140/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 233/1140/2013

Data wprowadzenia: 2013-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1139/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w przetargach na użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 233/1139/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 233/1139/2013
2) Regulamin

Data wprowadzenia: 2013-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1138/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie: Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 233/1138/2013

Załączniki:
1) uchwała 233/1138/2013
2) Regulamin

Data wprowadzenia: 2013-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 233/1136/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji w 2012 roku

Symbol: 233/1136/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 233/1136/2013
2) uchwała nr 233/1136/2013 Zarządu Powiatu
3) sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2013-01-07

WIĘCEJ »